Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı

Sizin çocuğunuz da bıraksanız sabahtan akşama kadar bilgisayar oynar, televizyon izler ve/veya telefonla ilgilenir mi? Çocuğunuzun herhangi bir teknolojik ürüne karşı aşırı bir ilgisi var mı? Var ise, çocuğunuz o ürüne ulaşamadığında huzursuzluk yaşıyor mu?
Zamanımızda teknoloji, 7’den 70’e hepimizin hayatının olmazsa olmaz bir parçası! Evet, teknoloji kullanımı günlük hayatımızı yadsınamaz bir şekilde kolaylaştırıyor fakat kontrolsüz ve aşırı kullanımı hepimize, -özellikle çocuklara- hem fiziksel hem de psikolojik zararlar veriyor. Kişinin hayat akışı bozuluyor; günlük rutini aksıyor; aile, okul, iş yaşamı olumsuz yönde etkileniyor. Tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi…
Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımı sonucunda çocuklarda agresif davranışlar, dürtüsellik, erken olgunlaşma, uyku ve yeme düzeninde bozulma, akademik başarıda düşüş, sosyal ilişkilerin zedelenmesi, sıkılganlık hali, duygu kaybı, hareket eksikliğinden kaynaklı sağlık problemleri görülebiliyor.

Peki ne yapmalıyız?

Çocuğumuzun teknoloji kullanım süresine sınır koymalıyız. 2 yaşın altındaki çocukların teknolojik aletlerle tanışmasına olabildiğince izin vermemeliyiz. İlköğretime kadar olan dönemde yaklaşık 30 dakika, ilköğretim döneminde yaklaşık 45 dakika, ergenlik çağında ise teknoloji kullanımını yaklaşık 2 saat ile sınırlamalıyız.
Arta kalan zamanlarda çocuğumuza eşlik etmeli, olabildiğince birlikte vakit geçirmeliyiz (oyun oynamak, hem ebeveynin hem de çocuğun keyif aldığı bir etkinlik yapmak gibi).
Çocuğumuza zengin uyarıcılarla dolu bir çevre sağlamalıyız. Kültür, sanat ve spor ile tanışabileceği fırsatlar sunmalıyız. Bu sayede televizyon, bilgisayar ve telefon tek uğraşı olmamış olur. Çocuğumuzun hayatında sosyalleşebilceği alanları arttırdıkça teknoloji kullanım isteği azalacaktır.
Çocuğumuzun kullandığı teknolojik aletleri ortak alanlarda bulundurmalıyız, çocuk odası gibi denetim sağlayamayacağımız özel alanlarda değil.
Çocuğumuzla konuşmalı, o konuşmak istemese dahi konuşmak için hazır ve istekli olduğumuzu ona göstermeliyiz. Öğrenmek istediği, merak ettiği konuları (romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, cinsellik vb.) bizimle konuşabileceğini hissederse, yanlış yollardan bilgi edinme arzusunun önüne geçebiliriz.
Çocuğumuzun uygunsuz sitelere ulaşımını engellemek adına neler yapabileceğimizi araştırmalıyız. Bu konuda var olan filtreleme seçeneklerini uygulamaya koyabiliriz.
Son olarak, çocuk için en büyük örneğin ebeveynleri olduğunu unutmamalıyız. Kısaca, biz günümüzün ne kadarını teknoloji kullanarak geçiriyoruz?