GELİŞİM TAKİBİ

1) Karın üstü yatarken başını ve yanağını kaldırabilir. (3 aylık)

2) Karın üstü yatarken kolları ile üst gövdesini destekleyebilir. (3 aylık)

3) Karın üstü ve sırt üstü yatarken bacaklarını gerebilir. (2-3 aylık)

4) Ellerini açıp, kapayabilir. (2-3 aylık)

5) Ayakları düz bir yere yerleştirildiğinde bacaklarına güç verebilir. (3 aylık)

6) İnsan yüzlerini inceler. (2-3 aylık)

7) Hareket eden objeleri takip eder. (2 aylık)

8) Tanıdığı objeleri ve kişileri kısa bir mesafede tanıyabilir. (3 aylık)

9) El-göz koordinasyonunu sağlamaya başlar. (3 aylık)

10) Sesler dikkatini çekebilir, tepki verebilir. (1-3 aylık)

11) Tanıdığı bir kişinin sesine gülümser. (2-3 ay)

12) Yüksek seslerden ürker. (1-3 aylık)

13) Farklı sesler çıkarır. (3 aylık)

14) Sosyal gülümseme geliştirir. (1-3 aylık)

15) Oyun oynamaktan zevk alır, oyun durduğunda tepki gösterebilir. (2-3 aylık)

16) Bedensel ve mimik olarak iletişimi gelişir. (2-3 aylık)

17) Bazı hareketleri ve yüz ifadelerini taklit etmeye çalışır. (2-3 aylık)

DİKKAT !

1) Çocuğunuz yüksek seslere tepki vermiyor ise

2) 2-3 aylık iken hareket eden objeleri takip etmiyor ise

3) Ebeveynin sesine 2 aylık iken gülümsemiyor ise

4) 3 aylık iken nesneleri tutmuyor, yakalamıyor ise

5) 3 aylık iken kişilere gülümsemiyor ise

6) 3 aylık iken kafasını destekleyemiyor ise

7) 3-4 aylık iken oyuncağına uzanıp tutmuyor ise

8) 4 aylık iken oyuncakları ağzına götürmüyor ise

9)  Düz bir alanda ayağa kaldırıldığında bacaklarına ayakta durmak için güç vermiyor ise

10) Gözlerini farklı yönlerde hareket ettiremiyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

1) Kollarından güç alarak kendini yukarı ittirebilir. (5 aylık)

2) Ellerinden destek alarak oturabilir. (5 aylık)

3) Başkası destek vermeden kısa süreli oturabilir (6-8 aylık)

4) Bacakları bedenini taşıyabilir. ( 6-7 aylık)

5) Bir elinden diğer eline bir nesneyi geçirebilir. (6-7 aylık)

6) Parmaklarını kullanarak nesneleri tutabilir. (6 aylık)

7) Hareket eden objeleri rahatlıkla takip edebilir. (4-7 aylık)

8) Önünde sallanan bir nesneye uzanıp tutabilir. (5-6 aylık)

9) Düşen bir oyuncağı arar. (5-7 aylık)

10) Kişinin ses tonundan duyguları ayırt edebilir. (4-7 aylık)

11) Konuşmalara ses çıkararak cevap verir. (4-6 aylık)

12) Sesini neşesini ve rahatsızlığını ifade etmek için kullanır.(4-6 aylık)

13) Mama-baba-dede gibi hece tekrarları yapabilir. (4-7 aylık)

14) Bir saklanmış olan oyuncağı bulabilir. (4-7 aylık)

15) Biraz uzağında olan oyuncaklara ulaşmak için çabalar. (5-7 aylık)

16) Sosyal oyunlardan zevk alır. (4-7 aylık)

17) Kişilerin duygu ifadelerine tepki verir. (4-7 aylık)

18) Ayna görüntüleri ilgisini çeker (5-7 aylık)

DİKKAT !!!

1) Kasları gergin ve sert ise

2) Kasları fazla gevşek ve kontrolsüz ise

3) Oturma pozisyonunda başını dik tutmakta zorlanıyor ise

4) Ebeveynlerine ilgi göstermiyor ise

5) İnsanların yanında olmaya tepkili ise

6) Gözleri kontrolsüz yuvarlanıyor ise

7) Sesin geldiği yöne kafasını çevirmiyor ise

8) Karın üstünden sırt üstüne yuvarlanmıyor ise

9) Yardım ile oturamıyor ise

10) 6 aylık iken nesnelere uzanmıyor ise

11) 5 aylık iken neşeli sesler çıkarmıyor ise

12) Etrafındaki seslere tepki vermiyor ise

13) Gözleri ile nesneleri takip edemiyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

1) Yardımsız oturma pozisyonuna geçebilir. (8-10 aylık)

2) Emekleyebilir.

3) Oturma pozisyonundan emeklemeye veya karın üstü yatmaya geçebilir.

4) Kendini dik konuma getirebilir.

5) Masa benzeri nesnelere tutunarak adım atabilir.

6) Çok kısa süreli desteksiz ayakta durabilir.

7) Desteksiz 2-3 adım atabilir.

8) Baş parmağı ve işaret parmağı ile nesneleri tutabilir (7-10 aylık)

9) İki nesneyi birbirine çarpabilir.

10) Nesneleri kutuya koyabilir.

11) Kutudan nesneleri çıkarabilir.

12) İşaret parmağı ile nesneleri işaret eder.

13)Karalama yapmayı taklit etmeye çalışır.

14) Nesneleri farklı yollarla keşfeder. (sallama, çarpma, atma vb.)

15) Nesne isimlendirildiğinde doğru resme bakar.

16) Saklanmış oyuncağı rahatlıkla bulabilir. (10-12 aylık)

17) Jestleri taklit eder.(9-12 aylık) q Kısa yönergeleri uygulayabilir.

18) «Hayır»ı anlayabilir.

19) Baybay yapmak gibi jestleri uygulayabilir.

20) Baba, dede gibi hece tekrarlarını belirli kişiler için kullanır.

21) Dada, mama gibi sözcükleri tekrar eder.

22) Ünlem sözcükleri kullanabilir.

23) Yabancıların yanında kaygılanır.

24) Ebeveyninden uzaklaştırıldığında ağlar.

25) Belirli kişi ve nesnelere daha çok ilgi gösterir.

26) Elleriyle kendini besler.

27) Giyinirken kolunu-bacağını uzatabilir.

28) Oyununda günlük yaşam aktivitelerini taklit eder.

29) İlgi için jestleri ve sözcükleri tekrar etmeyi dener.

DİKKAT !!!

1) Emeklemiyor ise

2) 1 ay süresince emeklerken tek tarafını sürüklüyor ise

3) Destek ile ayakta duramıyor ise

4) Saklanan oyuncağı bulmaya çalışmıyor ise

5) Baba, dede gibi sesler çıkarmıyor ise

6) Elle sallama gibi jestleri öğrenemiyor ise

7) 10 aylık iken sabit şekilde oturamıyor ise

8) Cee-e gibi oyunlara ilgi göstermiyor ise

9) 8 ay civarında dada, mama gibi sesler çıkarmıyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

1) Tek başına yürüyebilir.(12-16 ay)

2) Yürürken arkasından oyuncağını çekebilir. (13-16 ay)

3) Yürürken birkaç oyuncağını kucağında taşıyabilir. (12-15 ay)

4) Eşyaların üzerine tırmanabilir ve aşağı inebilir.(16-24 ay)

5) Merdivenden tutunarak inip, çıkabilir.(18-24 ay)

6) Karalama yapar.

7) Kutuyu nesneleri çıkarmak için ters çevirir.(12-18 ay)

8) 4 ve daha fazla blok ile kule yapabilir.(20-24 ay)

9) İsmi söylenen nesneyi işaret edebilir.(18-24 ay)

10) Beden parçalarının, tanıdık kişi ve nesnelerin isimlerini tanır.

11) Basit yönergeleri uygulayabilir(14-18 ay)

12) Birkaç kelimesi vardır(15-18 ay)

13) 2 kelimelik cümleler kurabilir. (18-24 ay)

14) Sohbette duyduğu kelimeleri tekrar etmeye çalışır (16-18 ay)

15) Renk ve şekilleri ayırt etmeye başlar. (20-24 ay)

16) -Mış gibi oyunlar oynamaya başlar.(20-24 ay)

17) Daha büyük çocukların ve yetişkinlerin davranışlarını modeller.

18) Bağımsız hareketi artar.

19) Başka çocuklar ile birlikte olmak keyif verir.

20) Ayrılık kaygısı artışa geçebilir.

21) Karşı gelme davranışı artar.

DİKKAT !!!

1) 18 ay civarında hala yürümüyor ise

2) Yürümeyi öğrendikten bir süre sonra topuk-parmak ucu yürüyüşüne geçemediyse

3) 2 yaş civarında 2 kelimelik cümleler kurmuyor ise

4) 24 ay civarında sözcükleri ve hareketleri taklit etmiyor ise

5) 24 ay civarında hala tek bir yönergeyi uygulayamıyor ise

6) 15 ay civarında sık kullanılan nesnelerin işlevlerini bilmiyor ise (telefon, kaşık vb)

7)18 civarında 15 kadar kelimesi yok ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

1) İyi bir tırmanıcıdır. (24-30 ay)

2) Merdivenden aşağıya her basamağa tek ayak koyarak kendi inebilir. (26-28 ay)

3) Merdivenden yukarı bir basamağa iki ayağını koyarak çıkabilir.

4) Rahatça koşabilir.(24-26 ay) q Topa ayağı ile vurabilir.(24-30 ay)

5) 3 tekerlekli bisiklet kullanabilir.(30-36 ay)

6) Yerden bir şey almak için düşmeden eğilebilir.

7) Boya ile yatay dikey çizgiler ve daireler yapabilir.

8) 6 ve daha fazla blok ile kule yapabilir.(24-30 ay)

9) Kavanoz kapaklarını açabilir.

10) Uygun kalem tutuşu vardır(30-36 ay)

11) Nesneleri tanır, ayırt edebilir

12) Bir çok cümleyi anlar.

13) Yer bildiren sıfatları anlar.(30-36 ay)

14) Adını, yaşını, cinsiyetini söyleyebilir.(3o-36 ay)

15) Kişi zamirleri kullanabilir (ben, sen, biz)

16) Yabancılarda söylediklerini anlayabilir.

17) 3-4 parçalı yapbozları yapabilir.(24-36 ay)

18) Bebekler, hayvanlar ile oyun kurar.

19) Renklerine göre nesneleri ayırabilir.(30-36 ay)

20) Bir oyuncağı çalıştırabilir.

21) Resim ile nesneyi eşleştirebilir.

22) Ebeveynlerinden ayrı kalabilir.(36 ay civarı)

23)Farklı duygular deneyimler ve gösterir.(24-36 ay)

24) Rutinin değişmesine tepki gösterir.(24-36 ay)

DİKKAT !!!

1) Sıklıkla merdivende takılıyor, düşüyor ise

2) Anlaşılmayan konuşması var ve salyası fazla ise

3) 4 ten fazla blok ile kule yapmakta zorlanıyor ise

4)Küçük nesneleri manipüle etmekte zorlanıyor ise

5) 3 yaşta daireyi kopyalayamıyor ise

6) Oyun kurmuyor ise

7) Basit yönergeleri anlayamıyor ise

8) Sosyalleşmeye ilgi göstermiyor ise

9) Ebeveyninde ayrılmakta çok güçlük çekiyor ise

10) Kendini sözcükler ile ifade edemiyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

1) Tek ayağı üzerinde zıplayabilir.

2) Tek ayağı üzerinde 5 saniye durabilir.

3) Merdivenden yardımsız inip, çıkabilir.

4) Havadan topu atabilir.

5) Zıplayarak gelen topları genellikle yakalayabilir.

6) İleri ve geriye hareket edebilir.

7) Kare şeklini kopyalayabilir.

8) 2-4 parçalı insan figürü çizebilir.

9) Makas kullanabilir.

10) Daireler ve kareler çizebilir.

11) Kendini kaşık ile besleyebilir.

12) Aynı ve Farklı kavramlarını anlayabilir.

13) Dil bilgisine hakimdir.

14) 5-6 kelimelik cümleler kurabilir.

15) Sorular sorar.

16) Hikayeler anlatır.

17) Bazı renkleri isimlendirebilir.

18) Sayma kavramını anlar, bir kaç rakam bilebilir

19) Zaman kavramı oluşur.

20) 3 yönergeli cümleleri anlar uygulayabilir.

21) Anlatılan hikayenin bazı kısımlarını hatırlar.

22) Sembolik oyuna geçiş yapar.

23) Neden-sonuç ilişkisini anlar.

24) Yeni deneyimlere açıktır.

25) Yaşıtları ile işbirliği yapar

26) Anne-baba olma, doktorculuk oynar.

27) Kendi giyinip, soyunabilir.

28) Hayal ile gerçeği karıştırabilir.

29) Hayali arkadaşları olabilir.

DİKKAT !!!

1) Yerinde zıplayamıyor ise

2) 3 parmağı ile boyayı tutamıyor ise

3) Karalama yapmada zorlanıyor ise

4) Daireyi kopyalamıyor ise

5) 4 blok ile kule yapamıyor ise

6) Karşılıklı oyunlara ilgisi yok ise

7) Aile dışındaki kişiler ile ilişki kurmuyor ise

8) Sembolik oyun oynamıyor ise

9) Öfkeli iken kendini kontrol etmekte güçlük çekiyor ise

10) 3 kelimeden fazla cümleler kurmuyor ise

11) Ben ve Sen zamirlerini doğru kullanmıyor ise

12) Diğer çocukları yok sayıyor ise

13) Ebeveynlerinden ayrılmada büyük güçlük yaşıyor ise

14) Tuvalete gitme, giyinme, uyumada güçlük yaşıyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz

1) Tek ayağı üzerinde 10 saniye durabilir.

2) Tek ayak üzerinde zıplayabilir.

3) Salıncakta sallanabilir, tırmanabilir.

4) İp atlayabilir.

5) Üçgen ve diğer geometrik şekilleri kopyalayabilir.

6) Bedeni olan insan figürü çizebilir.

7) Kendi başına giyinebilir, soyunabilir.

8) Kaşık ve çatal kullanabilir.

9) Öz bakımını yapabilir.

10) Gelecek zaman kipini kullanabilir.

11) 5 ve üzeri kelimeli cümleler kurabilir.

12) Uzun hikayeler anlatabilir.

13) Adını ve soyadını söyleyebilir.

14) 10 ve üzeri nesneleri sayabilir.

15) En az 4 adet rengi doğru isimlendirir.

16) Zaman kavramını daha iyi algılar.

17) Evde kullanılan günlük nesneleri bilir.

18) Arkadaşlarını memnun etme çabası vardır.

19) Kurallara uyum sağlar.

20) Şarkı söylemeyi, dans etmeyi , hareket etmeyi sever.

21) Bağımsız davranışları artar.

DİKKAT !!!

 

1) Agresif davranışlar sergiliyor ise,

2) Ebeveynlerinden ayrılamıyor ise,

3) Dikkati kolay dağılıyor ise,

4) Yaşıtları ile oynama konusunda ilgisi az ise,

5) Kişilere cevap- tepki vermiyor ise,

6) Çoğu zaman mutsuz bir ruh hali içerisinde ise,

7) Duygu ifadesi yok ise,

8) Sembolik oyunu kullanmıyor ise,

9) Yemek, uyku düzeninde ve tuvalet kullanımda güçlük çekiyor ise,

10) Gerçek ile hayali ayırt edemiyor ise,

11) Yer bildiren kelimeleri anlamıyor ve 2′ li yönergeleri uygulayamıyor ise,

12) İsmini ve soyadını söyleyemiyor ise,

13) Geçmiş zaman cümleleri kurmuyor ise,

14) 6-8 blok ile kule yapamıyor ise,

15) Boya kalemi tutarken rahatsız görünüyor ise,

16) Kıyafetlerini çıkarmakta güçlük çekiyor, Dişini fırçalayamıyor ve elini yıkayıp-kurulayamıyor ise; hemen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanınıza başvurunuz.

AŞI ŞEMASI

1. Aşı 2. Aşı 3. Aşı Pekiştirme
Hep B DOĞUMDA 1. AYDA 6. AYDA Hepatit B Aşısı
BCG 2. AYDA Bacille Calmette-Guerin (VEREM) Aşısı
DaBT IPA Hib 2. AYDA 4 AYDA 6. AYDA 18. AYDA Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı)
KPA 2. AYDA 4. AYDA 6. AYDA 12. AYDA Konjuge Pnömokok (Zatürre-Menenjit) Aşısı
KKK 12.AYDA 6. YAŞTA Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
OPA 6. AYDA 18. AYDA Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı
Td 6. YAŞTA Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
Hep A 18. AYDA 24. AYDA Hepatit A Aşısı
Suçiçeği 12. AYDA Suçiçeği Aşısı
Kızamık 9. AYDA Kızamık Aşısı (MEASLES)
Rotarix    (isteğe bağlı) 3. AYDA 5. AYDA Rota Virüs aşısı. İsteğe bağlı olarak 3 doz olarak uygulanabilen Rotatec isimli aşı da vardır.
Nimenrix (isteğe bağlı) 13. AYDA Menenjit Aşısı. İsteğe bağlı olarak 2 doz olarak uygulanabilen Menectra isimli aşı da vardır.