Hırıltılı (Hışıldayan) Çoçuk-Wheezing

Birçok çocuktaki sorunlardan birisi akciğerlerde duyulan hırıltıdır. Hırıltı kelimesi bazen hışıltı olarak bilinir. Hırıltı akciğerlerde bronşların daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. En sık neden gribe bağlı bronşiolittir. Hava kesesi girişinin daralması sonrası gelişir ve hava kesesindeki hava çıkmakta zorlanır. Bunun sonucu da ıslık sesi gibi bir ses duyulur. Bu sese hırıltı denir. Hırlayan çocuklara da hırıltılı çocuk denir.

Hırıltı birçok hastalıkta görülebilen bir durumdur. Gribal enfeksiyonlar özellikle küçük bebeklerde bronşları etkiler ve daralma yapabilir. Bunun sonucu da akciğerlerde ıslık çalma gibi bir ses duyulabilir. Bronşiolit gibi bir akciğer enfeksiyonu sonucu olabildiği gibi reflüye bağlı da hırıltı görülebilmektedir. Daha birçok nedene bağlı hırıltı olabilmektedir. Hırıltının önemli nedenlerinden biri astımdır. Hırıltı ve astım birlikteliği önemlidir. Her hırlayan çocuk astım değildir. Ancak hırlayan birçocukta astım da akılda tutulmalıdır.

Hangi çocuklarda astım görülme riski yüsektir?

-Anne veya babada astım varsa,
-Bebekte egzama varsa
-Bebekte alerjik nezle varsa
-Bebekte besin allerjisi varsa akla astım gelmelidir.

Bu nednele hırlayan çocuklar alelrjik hastalıklar yönünden dikkatlice incelenir. Anne ve babada alerjik hastalık varlığı sorgulanır. Hırlayan bir çocukta grip belirtileri varsa ve kısa sureli ise önemli bir sorun olmayabilir. Sık sık kusma varsa altta yatan reflü olabilir. Hırlayan bir çocuğun 3 yaşından sonra astım gelişme riski değerlendirilmelidir. Gereksiz yere aylarca ilaç kullanmamalıdır. Uzun sure ilaç kullanması düşünülen bir çocuğun dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Hırlayan bir çocukta astım riskinin değerlendirilmesi için bazı tetkikler gerekebilir. Bu nedenle 3 defadan fazla hırıltı olan, 1 aydan uzun süren hırıltı veya 5 yaşından sonra akciğerde hırıltı duyulan bir çocuğunuz varsa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ile temasa geçme zamanınız gelmiş demektir.